Sjukvården anställer i stället för att hyra in

Sjukvården i hela Västra Götaland lyckades halvera kostaderna för inhyrd personal från bemanningsföretagen under förra året.

NU-sjukvården sänkte sina kostnader för inhyrd personal från 74 miljoner kronor till 35 miljoner.

Men trots att sjukvården hyr in färre, så har inte själva vården minskat, säger sjukhusdirektören för NU-sjukvården, Stig Fihn, till Göteborgs-Posten.

Orsaken är, att det blivit lättare att rekrytera främst sjuksköterskor, som då fått fast anställning.