Kvinnoprästmotståndarna får egen biskop

Missionsprovinsen, den rörelse inom Svenska kyrkan som är emot kvinnliga präster, får idag sin egna första biskop.

Den unika biskopsvigningen sker på Schillerska gymnasiet i Göteborg.

Ceremonin förrättas av en hitrest biskop från Kenya vid namn Walter Obare.

Missionsprovinsens förste biskop blir pensionerade kyrkoherden Arne Olsson från Mellerud.

Efter sin vigning till biskop viger han själv tre nya präster inom Missionsprovinsen.

Flera uttalanden från Svenska kyrkan går ut på att Missionsprovinsen nu bryter mot svensk kyrkoordning och därmed inte längre tillhör Svenska kyrkan utan bildar en egen kyrka.

Bland dem som uttalat sig i den riktningen är biskopen i Skara stift, Erik Aurelius.