Trollhättans och Rüsselsheims ledare möttes i Bryssel

General Motors beslut om framtida inriktning för sina bilfabriker i Trollhättan och tyska Rüsselsheim rycker allt närmare. Rykten i olika riktningar haglar och de anställdas oro växer. I det läget gör idag ledande politiker och tjänstemän i Trollhättan och Rüsselsheim en gemensam deklaration. Den är undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och stadsdirektören i Trollhättan respektive överborgmästaren och stadsfullmäktiges ordförande i Rüsselsheim.

Inledningsvis pekas i skrivelsen på likheterna mellan Trollhättan och Rüsselsheim. Oron för framtiden delas också av invånarna i de två städerna. De GM-anställda på båda håll förenas av fruktan för att förlora sina jobb och sitt levebröd. I det läget vill städernas ledare peka på försoning i stället för söndring. Och menar att GM bör öka effektiviteten i sina fabriker på båda orterna. Varje annan åtgärd skulle enligt skribenterna motverka General Motors syften. Och slutar med att tala om en gemensam linje av samarbete och solidaritet mellan Rüsselsheim och Trollhättan.