Ännu ett nederlag för Uddevalla kommun om Microbind

Inte heller kammarrätten ger Uddevalla kommun rätt i domstolsstriden om pengar till IT-projektet Microbind.

I november ogiltigförklarade länsrätten kommunstyrelsens beslut att anslå 2,7 miljoner till projektet, eftersom det inte är en kommunal angelägenhet. Kommunen överklagade, men överklagandet kom in för sent, och avvisades. Då överklagade kommunen också till kammarrätten, som också den nu avvisar överklagandet. Nu återstår bara för kommunen att gå till regeringsrätten.