HTU-studenter får dela på 75 000 kronor

16 studenter vid HTU får stipendier från Sparbanksstiftelsen Västs donationsfond.

Det handlar om resestipendier, eller om stipendier till studenter som kan bidra till regional utveckling.

För sjätte gången utdelas stipendier ur den fond som etablerades när Sparbanksstiftelsen Väst donerade 1 miljon kronor till HTU 1998. Studenterna får i år dela på 75.000 kronor.