12,8 miljoner plus för Trollhättans stad

Trollhättans stad går med plus för åttonde året i rad. Bokslutet för 2004 gav 12,8 miljoner i överskott.

Skatteintäkterna blev i bokslutet 15 miljoner kronor mindre än i budget, vilket givetvis medfört i åtgärder i verksamheten. I mars pekade prognosen på 32 miljoner i underskott jämfört med budget, men nu har nämnderna i stort sett ”kommit ifatt”.

Alla nämnder utom omsorgsnämnden och Arbetsmarknads- och socialnämnden går med plus. Utbildningsförvaltningen har det största överskottet; 11,2 miljoner kronor.