Lilla Edet-lax skyddas mot försurning

Laxen i Västerlandaån i Lilla Edets kommun ska få ett bättre skydd mot försurningens effekter.

Naturvårdsverket ger från och med i år fullt statsbidrag till kalkning i försurade vatten.
Tidigare har det statliga kalkningsbidraget täckt 85 procent av kostnaderna, medan berörd kommun fått skjuta till resterande 15 procent. Nu är bidraget 100 procent.