Länsrätten ger Uddevalla bakläxa

Uddevalla kommun fick bakläxa vid upphandling av en ny minitraktor för sopning av trottoarer, städning i parker med mera.

Först gick ordern till ett traktorföretag i Alafors. Sedan ändrade sig kommunen och gav ordern till ett traktorföretag i Göteborg i stället.
Alafors-företaget överklagade till länsrätten och fick rätt. Göteborgsföretagets traktor uppfyllde inte kravspecifikationerna.
Nu måste Uddevalla kommun göra om upphandlingen.