Skatteverket granskar vårdsektorn

Skatteverket planerar att specialgranska landstingsanslutna privatläkare, sjukgymnaster och andra yrkesgrupper inom vårdsektorn.

Bakgrunden är en skattekontroll av ett stort antal privatläkare i Göteborg under 2003 och 2004 där man hittade fel i 70 procent av fallen. Även byggföretag och leverantörer som haft uppdrag åt fastighetsägare som beviljats ROT-avdrag kommer att granskas extra av Skatteverket.