Svagt resultat för Volvo Aero

Volvo Aero redovisar ett kraftigt försämrat resultat för sista kvartalet 2004. Men enligt Fredrik Fryklund, informationsansvarig på Volvo Aero så är detta bara en tillfällig svacka.

Det är inga upplyftande siffror som Volvo Areo presenterade i dag i deras kvartalsrapport för 2004. För det fjärde kvartalet rör det sig om en vinst på bara 7 miljoner. Detta är att jämföra med de tre första kvartalen då samma siffra låg på 101, 173 respektive 96 miljoner kronor. Enligt Fredrik Fryklund är det 2 poster som påverkat resultatet. Det ena är dollarkursen. När dollarn sjunkit från åtta till sju kronor så har detta påverkat försäljningen. Det andra stora problemet är motorunderhållet av Volvo Aeros Motorer. Efterfrågan av underhållet har minskat drastiskt under sista kvartalet.

Totalt sett blev vinsten för hela 2004 377 miljoner kronor, det är att jämföras med 2003 då vinsten var - 44 miljoner. Och försäljningen miskade också under 2004 med 14 % jämfört med förra året Men Fredrik Fryklynd tror ändå på 2005 som ett bra år för Volvo Aero.
- Orderingången ökar hela tiden och därför tror jag att 2005 kommer att bli ett bra år. Det sista kvartalet här under 2004 är bara en tillfällig svacka, säger Fredrik Fryklund på Volvo Aero.