Misstänkt svindleri inom New Wave

Klädföretaget New Wave misstänker chefen för ett av sina dotterbolag för svindleri, sex miljoner kronor handlar det om.

New Waves VD Torsten Janson befarar att fler personer kan vara inblandade och en polisanmälan kommer att göras.
Den tidigare ledningen för dotterbolaget har skiljts från bolaget och en ny VD har tillsatts. Ny ekonomichef kommer att tillsättas inom kort.