Högsta domstolen slog fast dom mot redare på Tjörn

Den tidigare storredaren på Tjörn, Vilgot Johansson, ska betala 192 miljoner kronor till staten. Det beslutade Högsta domstolen (HD) i en dom på fredagen och fastställer därmed hovrättens dom.

Det handlar om ett gammalt borgensåtagande gentemot staten för ett mångmiljonstöd. I Stenungsunds tingsrätt dömdes Vilgot Johansson att betala tre miljoner kronor. Hovrätten för västra Sverige gjorde en helt annan bedömning och höjde kravet till 192 miljoner kronor.