Åke Green friades av hovrätten

Pingstpastorn Åke Green friades idag av Göta Hovrätt i Jönköping.

Hovrätten säger i sin dom att det finns inget som tyder på att pastorn har använt predikan som täckmantel för att angripa homosexuella. Avsikten med predikan var enligt hovrätten att förklara en trosuppfattning och bilbeltexter som Green har, och kan därför inte dömas för hets mot folkgrupp.

Det var i Borgholm sommaren 2003 där han i sin predikan fördömde homosexuellas livsstil och bland annat talade om homosexuella som ”en cancersvulst på samhällskroppen”.