RFSL i Trestad beklagar Åke Green-domen

RFSL Trestad beklagar domslutet med hänvisning till hetslagstiftningen som utökades 2003 till att också omfatta homosexuella.

RFSL i Trestad säger att de utgår från att domen överklagas till Högsta Domstolen. De ser friandet av Åke Green som en risk för att hotbilden mot homo- bi- och transpersoner nu förstärks.

Det finns grupper i samhället som kan tolka hovrättens domslut som att det nu är fritt fram att säga vad som helst.