Läckande fartyg problem längs kustremsan

Utanför Orust läcker ett lastfartyg som sjönk under andra världskriget mellan 500 liter och sex kubikmeter dieselolja per dygn. Carl-Gustaf von Konow, befälhavare vid Kustbevakningen säger till Sveriges Radio att utsläppet är ett miljöproblem.

Längs den svenska kustremsan finns 700 fartyg som sjunkit, enligt uppskattningar från Kustbevakningen men ingen myndighet vet hur många av fartygen som fortfarande innehåller olja eller dieselolja i lasten.

Länsstyrelsen i västra Götaland kräver nu att regeringen utser en ansvarig myndighet för att kartlägga vad vraken innehåller.