Minskad sjöfart på Vänern

Sjöfarten har minskat med 10 procent på Vänern under 2004 jämfört med 2003.

Anledningen är bl a att det är brist på fartyg eftersom många rederier skeppar gods till Kina.