NU-sjukvårdens personal mest sjukskriven i regionen

Personalen på NÄL i Trollhättan är mest sjukskiven i regionen. De anställda tror att det beror på den höga medelåldern, 46 år.

I genomsnitt är regionanställd personal sjukskriven en månad per år i Västra Götaland men i NU-sjukvården var den siffran 34 dagar vilket motsvarar 550 årsarbeten.

Personalchefen på NÄL, Kerstin Blomgren säger till GP att de gjort en kartläggning som visar att de måste bli bättre på rehabilitering. Därför har de också satsat på ett projekt där cheferna fått utbildning i hur de ska ta hand om anställda som varit sjukskrivna när de kommer tillbaka.