Frivillig avgång kan halvera varslet på Saab

Många slutar frivilligt på Saab Automobile i Trollhättan, det gör att de varslade 540 jobben som ska bort, kanske bara blir ett par, tre hundra. Det tror bilbyggaren Milan Gubic.

Nästan dagligen upplever Milan Gubic hur arbetskamrater slutar på eget initiativ. Milan Gubic tror att alla som slutar självmant gör att varslets 540 jobb i slutändan kanske hamnar på bara ett par, tre hundra.

Den nya kombimodellen av NioTrean har just börjat tillverkas på linan och Saab kan inte vara utan hur många bilbyggare som helst.