Svarta siffror för arbetsmarknaden i Dalsland

Bengtsfors har nu den högsta arbetslösheten i Västra Götaland. Och när varslet på Duni i Skåpafors blir det ännu värre.

Trots att varslet på Duni i Skåpafors inte lösts ut ännu har nu Bengtsfors en totalt arbetslöshet på 12,1 procent. Det betyder att var åttonde bengtsforsbo står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Bakom den siffran står 383 personer som är öppet arbetslösa och 200 som sysselsätts i olika program.

På ett år har arbetslösheten i Bengtsfors gått upp från drygt tio till drygt 12 procent.

Men utvecklingen i Åmål är nästan lika illa. Arbetslösheten där har ökat med nästan en och halv procentenhet på ett år och är nu 12 procent ,alltså så gott som lika hög som i Bengtsfors.

Också i Trollhättan pekar kurvorna åt helt fel håll och den totala arbetslösheten, alltså öppet arbetslösa och olika åtgärder, har nu passerat 11 procent.

Arbetsmarknaden i Dals Ed har blivit bättre det senaste året, men bara litet bättre. För med sina 11,6 procent har Dals Ed den tredje höga arbetslösheten i länet.