Fotoutställning om genus

Elever vid öppna programmet i Uddevalla har granskat Uddevalla Gymnasieskola ur ett genusperspektiv.

Redovisningen sker i form av en fotoutställning som kommer att visas på gymnasieskolan och eventuellt också på Stadsbiblioteket i Uddevalla.
På bilderna redovisas bland annat statistik på hur stor plats tjejer respektive killar tagit i klassrummet.