Frystorkning som ny begravningsform

Regeringen vill testa frystorkning som en ny begravningsform. Patentet till frystorkning tillhör Susanne Wiigh Mäsak på Orust.

Meningen med att frystorka en död kropp är att komma det biologiska kretslopppet så nära som möjligt. Man kyler kroppen i kistan till minus 196 grader i flytande kväve. Kroppen blir då mycket skör och faller sönder efter en lätt vibration. Kvar blir 30 kilo frystorkat pulver som grävs ner och blir till näring fär växtriket.