Få behandlar med akupunktur i NU-sjukvården

Akupunktur som komplement till skolmedicinen är inte särskilt kontroversiellt, men ändå händer det väldigt lite i NU-sjukvården. Bara en handfull sjuksköterskor ger behandlingar.

Rakel Sehlin är sjuksköterska och akupunktör i Trollhättan och hon tycker att det går för långsamt. Akupunktur används framför allt i förlossningsvården som smärtlindring. Också på hjärtavdelningen och på smärtkliniken finns kunskapen, men den praktiseras inte fullt ut. Rakel Sehlin tror att det handlar om en kulturkrock mellan den österländska medicin och västerländsk skolmedicin.