HTU spetsforskar om flygmotorer

HTU finns med när Europas flygmotorindustri spetsforskar om miljövänligare flyg.

Det är ett antal utvalda högskolor och universitet som ska delta i ett forskningsprojekt där EU går in med 450 miljoner av en budget på totalt 800 miljoner. Syftet är att minska såväl buller som bränsleförbrukning och utsläpp från flyget.
Från Sverige medverkar förutom HTU även Volvo Aero Corporation, Chalmers tekniska högskola och Totalförsvarets forskningsinstitut.