Broskatt över Svinesund

Igår beslutade regionstyrelsen att godkänna en broskatt över Svinesund i sitt yttrande till regeringen.

Styrelsen anser att skatten inte bör tas ut längre än i högst 20 år, och att arbetspendlingen över gränsen inte motverkas av en för hög broavgift och att busstrafiken ges ett rabattsystem liknande det för lätta fordon eller en reducerad avgift.