Få behandlar med akupunktur i NU-sjukvården del 2

Antalet nyförlösta mammor som får hjälp av akupunktur på BB på NÄL har minskat drasiskt det gångna året - därför har barnmorskorna fått en fortbildning under två dagar.

Det är också för att kunna ge de här behandlingarna som barnmorskorna får fortbildning, för på bb-avdelning 35 förs statistik som tydligt visar att barnmorskorna kommit av sig när det gäller ackupunkturen.
Under 12 månader 2003/2004 var det 30 mammor som fick ackupunktur på BB under de sista sex månaderna förra året bara fem.
Ändå har så gott som alla som fått behandling uppgett att ackupunkturen hjälpt.


Läs också del ett i akupunktur-serien.