Många cancerfall i Hunnebostrand

Sotenäskommun vill nu ha besked om varför så många cancerfall upptäckts på Skalberget i Hunnebostrand.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ger Miljötekniskt centrum i Göteborg uppdraget att utreda hur många fall det rör sig om för 2003. Mellan 1998 och 2002 var det nio fall.
Dessutom vill nämnden att Chalmers utvärderar de mätningar som gjorts av eloktormagnetiska fält i Hunnebostrand.