Mångfaldscentrum skall ge bättre integrering

Nu samlar HTU i Vänersborg all kunskap och forskning om mångfald i ett särskilt mångfaldscentrum.

Meningen är att mångfaldsfrågorna ska integreras bättre i undervisningen på högskolan men också ute i samhället. 37 lärare och forskare ingår i mångfaldscentrum.

Mångfaldsfrågorna handlar om etnisk integration, sexuell läggning, jämställdhets- och klassfrågor.