Rektor försvarar gymnasiets Individuella program

Det är inte rätt att ställa dom små barnens behov mot dom behov som finns av stöd åt ungdomar med problem. Det anser rektor Ulla Britt Larsson vid Individuella-programmet på Nils Ericssonsgymnasiet i Trollhättan. Det med anledning av den kritik som riktats mot Individuella-programmet som skolform.

Det var  Rådet för skolans måluppfyllelse som i veckan kritiserade Induviduella programmet för att kosta för mycket. Det är ressurslöseri att inte i stället lägga pengarna p grundskolan och se till att  fler elever där lärs sig det de ska, menade rådet.
Det individuella programmet är till för elever som går ur grundskolan utan godkänt i kärnämnena svenska, engelska och matematik.
Alla kommuner, även dom som saknar egen gymnasieskola är skyldiga att tillgodose det här behovet.
Målet är att eleverna ska få extra stöd, så att dom kan gå vidare till det ordinarie nationella gymnasieprogrammet.
Ulla britt Larsson delar uppfattningen som Rådet för skolans måluppfyllesle har om en kraftfullare satsning på förskola och grundskola. Men menar hon menar också, att behovet av särskilt stöd alltid kommer att finnas för en liten grupp elever som inte klarar inträdeskraven till gymnasiet.
Deras familjer kan ha problem med ekonomin och arbetslöshet, kanske alkoholmissbruk och röriga hemförhållanden, orsakerna växlar.
Samhällsklimatet har hårdnat, och många ungdomar drabbas av otrygghet och koncentrationssvårigheter och till och med självmordstankar.
Ylva Tjörnstrand