Viltangreppen minskar

Antalet tama djur som skadades eller dödades av rovdjur minskade med 40 procent under förra året jämfört med året innan. Det här visar statistik från Viltskadecenter.

Förklaringen är främst att antalet björnangrepp har blivit färre. Värmland, Västra Götaland och Dalarna är de län som är värst utsatta för angrepp från rovdjur.
Statistiken baserar sig på skador som är besiktigade av landets länsstyrelser.