Har inte råd att ta emot bidrag

Taket är dåligt och måste reparareras, men nykterhetslogen IOGT/ NTO i Vänersborg har inte råd att ta emot bidrag:

Ordenshuset i korsningen Vallgatan - Nygatan är från 1884 och många vänersborgare minns gamla biografen Stjärnan som låg där från 30-talet. Vem vet om inte författaren Birger Sjöberg blev inspirerad av logen till en av höjdpunkterna i Kvartetten som sprängdes.
Men nu är det problem med huset. Offerten för att lägga om taket och lite annat slutar på en halv miljon nästan. Av detta kan logen få hälften av staten, fast bara om Vänersborgs kommun ger 30 procent.
Men Vänersborgs kommun har investeringsstopp. För att gå runt det finns ett förslag, ungefär så här: att kommunen trots allt lägger upp pengarna, 150.000 kr, men sen håller inne några år med det driftbidrag som IOGT-NTO-logen brukar få.
- Fast det har vi inte råd med, säger ordförande Lennart Wargås i logen till Sveriges Radio Väst. Det var styrelsen överens om. Så nu vet vi inte hur vi ska göra med det som behöver göras med ordenshuset.
Lasse Wieslander