Mer utrymme för grisar på väg till slakt

Nu ska grisar som transporteras till slakteriet få mer yta att röra sig på under transporten.

Fr.o.m 15 april ska antalet grisar minskas med 25% i djurtransportbilarna, ett beslut som kommer från EU.
- Beslutet innebär en fördyring av transporterna för grisuppfödare, säger Åker Rutegård, VD för Kött och charkföretagen och menar att det måste gå att skjuta på datumet innan det ska börja gälla.
- Vi måste få mer tid på oss att bygga om våra lastbilar så att vi ändå kan forsla lika många som hittills och sånt tar tid säger han till Svensk Åkeritidning.