Miljonersättning till Trollhättans kommun efter telefoniproblem

1:50 min

Trollhättans kommun får 1,5 miljoner kronor från telefonoperatören Telenor, eftersom kommunen och två kommunala bolag har haft telefoniproblem under snart ett år.

– Det är ett avtal som ska kompensera oss för de problem vi har haft nu från den femte december förra året och detta året ut nu, säger Britt-Marie Svensson, chef på administrativa kontoret, till P4 Väst.

Ingen mottagning, dålig hörbarhet och vissa tjänster som inte fungerar. Det är problem som Trollhättans kommun, och de kommunala bolagen Trollhättans Energi och Trollhättans Tomt AB, har haft sedan de började använda Telenor i december i fjol. En del problem har löst sig medan andra fortfarande finns kvar.

Trollhättan krävde under hösten ersättning från Telenor och nu har parterna nått ett förlikningsavtal.

Avtalet innebär att kommunen ska få 1,2 miljoner kronor av Telenor och dessutom behöver kommunen inte betala fakturan för december 2013, den är värd 300 000 kronor.

Totalt får alltså kommunen 1,5 miljoner kronor i ersättning för problemen som har pågått i olika omfattning under snart ett år.

Enligt Britt-Marie Svensson är kommunen nöjd med avtalet.

– Det som är absolut viktigast för oss också är att vi har säkerställt att Telenor ska lösa de här problemen senast till den sista december, säger hon.

På grund av telefoniproblemen har kommunen fått flera extra kostnader, enligt Svensson.

– Dels att vi har anställt ytterligare en person för att kunna hantera alla de frågor som problemen har inneburit för oss och dels har vi tagit visst konsultstöd för att bena ut vad som är vad i den här problembilden.

I förlikningsavtalet skriver Telenor att avtalet inte innebär på något sätt att "Telenor i sig accepterar betalningsskyldighet för den reglerade tidsperioden".