Störst befolkningsökning i Dals-Ed

Det senaste kvartalet har 4 000 personer flyttat till P4 Västs fjorton kommuner. Störst procentuell ökning skedde i Dals-Ed – där ökade man med en procent.

En sammanräkning av in- och utflyttade, samt födda och döda visar att P4 Västs kommuner ökat med cirka 350 invånare i våra kommuner.

Störst ökning, i procent, hade Dals-Ed kommun. Dit flyttade 98 personer de senaste tre månaderna. Och sammanräknat med utflyttade, födda och avlidna ökar kommunen invånarantalet med en dryg procent – eller 56 personer. Störst ökning i antalet personer fick Trollhättan – de stod för två tredjedelar av vårt områdes ökning – 204 personer.

Munkedal är den kommun som har minskat mest. 205 personer flyttade därifrån och sammanlagt minskade befolkningen i kommunen men 62 personer.