Dals-Eds kommunalråd: Jätteglad över befolkningssiffrorna

1:25 min

Det senaste kvartalet har 4 000 personer flyttat till P4 Västs fjorton kommuner. Störst procentuell ökning skedde i Dals-Ed där befolkningen ökade med 1,2 procent eller 56 personer.

– Vi är jätteglad för de här siffrorna naturligtvis. Det är ju det här vi jobbar för, att vi ska bli fler, att fler ska trivas och vilja bo i vår kommun, säger Martin Carling.

Att befolkningen nu ökar i Dals-Eds kommun kan ses som något av ett trendbrott.

– Vi får ett bevis på att det här inte är någon naturlag att vi ska hålla på och minska som vi nu i och för sig gjort i ett antal år.

Och Martin Carling säger att han ser ljust på framtiden.

– Vi har absolut möjligheter och förutsttningar till att vara en kommun som växer i framtiden. 

Några förklaringarna till befolkningsökningen tror Carling är att kommunens största företag nyanställt och att asylsökande som fått uppehållstillstånd valt att bo i kommunen.

Statistiken från Statistiska centralbyrån visar också att antalet småbarnsfamiljer ökar; något som glädjer Martin Carling.

– Vi måste beskriva för människor att Dals-Ed är en bra plats att bo på och leva i.

På ett kontor över Dalslands Hotell sitter Ida Brynildsen. Hon kommer från Norge men har bott i Stockholm ett par år med sin man.

De flyttade till Dals-Eds kommun för drygt ett år sen och startade ett IT-företag. För henne har flytten från Stockholm inneburit mer tid med sin man.

– Vi kunde inte så lätt påverka vardagen själv. När man bor på ett ställe som Ed så väljer man själv vad man lägger sin tid på.

– Vi sparar cirka tjugo timmar i veckan på transporter. De timmarna tillbringar vi ihop på roliga saker, säger Ida Brynildsen.