Dubbla dagordningar i Sotenäs utbildningsnämnd

1:25 min

Dubbla dagordningar, en hemlig som bara är till för politikernas interna diskussioner och en öppen när besluten ska fattas. Så ser det ut i utbildningsnämnden i Sotenäs kommun.

Kritik mot den slutna politiken kommer nu från socialdemokraten Annica Erlandsson, som är andre vice ordförande i utbildningsnämnden i Sotenäs och som även sitter i fullmäktige och kommunstyrelsen.

Erlandsson har skrivit en interpellation i ämnet. Hon tycker det är ett allvarligt problem.

– Ja, vi tycker det är ett stort problem och vi har försökt påverka inom nämnden tidigare men inte fått gehör. Då var detta sista utvägen, att ställa en interpellation så att vi får svar på hur de tänker, säger hon.

Erlandsson håller med om att det finns frågor som bör diskuteras internt i en kommunal nämnd innan det går ut i allmänheten.

– Vi har arbetsutskott då vi sitter och diskuterar, jag från oppositionens sida och alliansen har två. Så när vi kommer till nämnden, då har vi redan en klar bild vad vi tycker i frågorna, säger Annica Erlandsson.

– Jag tycker inte det ska vara ett något stort problem, att vi sedan måste jämka, det gör vi sen under resans gång, för allas bästa, tillägger hon.

Hon menar att slutenheten i framtiden kan få konsekvensen att medborgarna tappar intresset för politiken.

– Det finns inga medborgare som vill komma och lyssna bara när det är korta dragningar, om man bara får höra beslutet och inte veta vad som ligger bakom. Media tröttnar också naturligtvis. Det blir slutet och det blir ingen som vet riktigt hur diskussionerna går, säger Annica Erlandsson.