Ungdomar i Trollhättan fixar framtidens energi

1:32 min

Idag presenterade elever från Strömslundsskolan i Trollhättan olika idéer kring framtidens energilösningar  En uppgift som eleverna gör genom projektet Gnistan.  Amanda Lexberg ingår i gruppen "veha" och hon berättar om deras idé som en framtida energilösning.

--Vi har arbetat inom transportenergi, och vår idé är att bygga under marken, så om man trampar på plattor i marken så går en generator igång som skapar energi.

I sex veckor har elever från årskurs 9 i Strömslundsskolan i Trollhättan arbetat intensivt med att komma på lösningar för framtidens energi. Idag presenterades deras idéer på Innovatum Science Centre under mässliknande former. Projektet görs i samarbete med Vattenfall, Innovatum och förbundet unga forskare

Med detta vill man få  ungdomar att bli mer intresserade av naturvetenskap och teknik men också dra nytta av ungdomars kreativitet när det gäller att hitta nya lösningar till framtidens el. Daniel Madani, generalsekreterare för förbundet Unga forskare.

--Vi har inte lyssnat på unga tidigare, men här finns möjligheten. De här lösningarna hanteras ofta på plattformar där unga inte får göra sin röst hörd.

--Men jag är övertygad om att det är hos den här generationen som lösningarna finns, säger Daniel Madani