Nyhetstimmen

382 miljoner människor lever med diabetes

En av de stora folksjukdomarna i världen är diabetes, något som uppmärksammas i dag på Världsdiabetesdagen.


Lever du med diabetes? Hör gärna av dig och berätta hur ditt liv påverkas av sjukdomen. Mejla p4vast@sverigesradio.se.

Nu lever 382 miljoner människor med sjukdomen, fler än någon gång tidigare.

Det motsvarar 8,4 procent av den vuxna befolkningen, enligt Internationella diabetesfederationens nya rapport.

Det stora flertalet har typ 2-diabetes som kopplas till övervikt och stillasittande och epidemin sprids över världen i takt med att många i utvecklingsländerna antar en västlig, urban livsstil, enligt rapporten.