Förälder kritisk till "Ipad-tid" på Tingbergsskolan i Lilla Edet

Tingbergsskolan granskas av Skolinspektionen, efter att en anmälan gjorts mot skolan.

Föräldrar har kritiserat att tiden för skolundervisning istället går åt till att lösa konflikter.

I anmälan skriver en förälder att en klass på skolan emellanåt har så kallad "Ipad-tid" för att det ska bli lugn och ro i klassrummet.

Skolinspektionen kräver nu att Lilla Edets kommun uttalar sig om elevers rätt till trygghet och studier vid Tingbergsskolan.