Nyhetstimmen

Skiftarbete ökar risken för diabetes

0:44 min

Risken att drabbas av diabetes kan öka för personer som jobbar skift. Det visar en rapport som sammanställt forskning om diabetes i arbetslivet. Skiftarbete tycks kunna utlösa diabetes.

Diabetes är en sjukdom som ökar snabbt i världen, särskilt diabetes av typ 2, den som sägs bero på livsstil – fel mat och för lite motion. 8,4 procent av den vuxna befolkningen i världen har nu diabetes, och forskarna talar om en epidemi.

Vad som är mindre känt är att det finns ett samband mellan skiftarbete och diabetes. Anders Kempe är diabetesläkare och medförfattare till kunskapöversikten "Diabetes och arbete".

– Det har sannolikt att göra med kroppens biologiska klocka, som blir störd för den som jobbar skift. Även risken för hjärt- och kärlsjukdomar och cancer ökar.

– Nattarbetare får en rubbad sockerbalans, både hos dem som har diabetes och dem som inte har det. Det finns inte så många studier, men man kan ändå säga att de som har skiftarbete har svårare att hålla en bra sockerbalans.

– Nattskiftet mellan midnatt och fem på morgonen är farligast, då är våra kroppar känsligast. Normalt ska kroppen gå in i ett viloläge då.

– Tyvärr är det ju så att allt skiftarbete ökar runt om i hela världen. Tio procent i Europa jobbar skift nu.

Vad kan man göra för att minska risken för diabetes om man jobbar skift?

– Det bästa är att försöka jobba mer regelbundet, tror jag. Det här finns det för få studier om, men troligen är det bättre att jobba samma nattpass hela veckan, än att jobba oregelbundet. Men detta behövs det mer forskning om, säger Anders Kempe. 

Totalt ökar diabetes i världen, och att det är en livsstilssjukdom finns det inget tvivel om. 

– Dels ökar ungdomsdiabetes, men när det gäller typ 2-diabetes, som drabbar vuxna, så vet vi definitivt att livsstilsförändringen kan vara fatal. I vissa länder, där man snabbt har ändrat livsstilen, är det 20 procent som har diabetes. I Sverige är det fem procent.

– Man äter fel och rör sig mindre. Mer godis, skräpmat och läskedrycker utsätter kroppen för en helt annan påfrestning än tidigare. Detta spelar  definitivt en stor roll, säger Anders Kempe.