Skatten i Lysekil höjs med 40 öre

Skatten höjs med 40 öre i Lysekils kommun nästa år. Bergs skola och Bro skola blir kvar 2014, men det är oklart vad som händer sedan.

Skattehöjningen är en del av det förslag till budget som kommunstyrelsen i Lysekil enades om att lägga fram till kommunfullmäktige vid sitt extra sammankallade möte igår.

De styrande partierna var eniga om hur mycket skatten behöver höjas, för att bland annat lätta på sparbetingen i barn- och utbildningsnämnden.

I och med höjningen på 40 öre blir det en kommunalskatt på  22:46 nästa år, och det är en av de högsta skattesatserna i Västra Götaland.