#vadkostarvården

4 av 10 extraknäckande hyrläkare har jobb i landstinget.

1:44 min

Det är vanligt att läkare är anställda i ett landsting, och jobbar som hyrläkare på sin lediga tid.

Bemanningsföretagens egna beräkningar visar att 30-40 procent av deras personal också har en ordinarie anställning i ett landsting. Inom Västra Götalandsregionen pågår en revision av de anställdas extraknäck, och det visar sig att nästan en femtedel har anmält  någon form av bisyssla.

– Jag tror att kanske 30-40 procent av våra läkare har anställning i ett landsting, säger Eva Domanders, vd för bemanningsföretaget Dedicare.

Betyder det att 30-40 procent har ett annat ordinarie jobb?

– Ja, det har dom.

Man kan ju  undra hur det går till, att läkare som har så slitsamma jobb orkar åka iväg och extraknäcka på andra arbetsplatser som har ont om folk.  Förklaringen ligger i deras villkor för övertid. Läkare kan inte schemaläggas på samma sätt som annan personal i vården- deras jourpass måste kompenseras, med generösa villkor, och då blir det ofta långa sammanhängande ledigheter.  Som alltså kan användas till extraknäck.

Västra Götlandsregionen har granskat sina 54 000 anställdas bisysslor. Och det  visar sig  att 11 000 av dem har anmält någon form av bisyssla. Det kan vara politiska uppdrag, eller i föreningar, men det är också många som har egna företag eller jobb som bemanningspersonal.  Man har gjort stickprov och konstaterat en rad avsteg från riktlinjerna, som bland annat säger att bisysslan inte får konkurrera, eller vara skadlig för förtroendet för den egna arbetsgivaren. Det kan vara svårt att kolla- men  grundprincipen, enligt regionledningen,  är att man inte får extraknäcka för sin EGEN arbetsgivare.

Men annars är det fritt farm, hävdar Eva Domanders på Dedicare:

– Det finns ju ett bemanningsdirektiv som säger att arbetstagaren har fri rörlighet idag. Och frihet att kunna välja.  Det finns inte ens karenstid för läkare eller sjuksköterkor. Det är ett EU-direktiv, som ger stort utrymme för läkare,och sjuksköterskor också att pröva på olika arbetsplatser.