Marina Johansson och hennes dåvarande bostad. Foto:Scanpix. Montage: P4 Väst.

Direktrapporteringen från Marina-rättegången

I dag fortsätter vittnesförhören i rättegången mot den mordmisstänkte exsambon som misstänks ha mördat Marina Johansson.

Läs direktrapporteringen från dagens avslutade rättegång.

Victor Jensen: Då var det strax dags igen för rättegången i fallet med mördade Marina Johansson att starta igen. Det är den fjärde av åtta dagar och vittnesförhören fortsätter.

09:05, 16 January 2014

Victor Jensen: I dag ska förhör med flera personer hållas som tidigare inte har förhörts i rättegången kring mordet. Anledningen är att dessa vittnesmål har kommit i nytt ljus efter att kroppen hittades. Bland annat nämns de tre "nya" vittnesförhören i Högsta domstolens beslut om varför det blev resning. Det är en del som gjorde att HD, om än oenigt, beviljade resning och att det nu är en ny rättegång.

09:12, 16 January 2014

Victor Jensen: Handlar om vittnen som har sett bil som liknar Marinas och som setts på olika platser. Sammantaget hoppas åklagaren att förhören ska styrka påstående om att exsambon är den som har mördat Marina.
I HD:s beslut var det tre justieråd, alltså domarna i HD, som ville bevilja resning och två som inte ville. De två som inte ville bevilja resning ansåg att de "nya" vittnesförhöret tillsammans med den andra nya bevisningen sannolikt inte skulle räckt för en fällande dom mot den misstänkte. Han har ju hela tiden nekat till brott.

09:17, 16 January 2014

Victor Jensen: Nu hälsar rättens ordförande välkommen och säger god morgon. Dags att fortsätta med vittnesförhör.

09:18, 16 January 2014

Victor Jensen: Ett vittne som skulle hörts i dag kommer inte, eftersom han är sjuk. Planeras in i morgon i stället. Diskussioner om det hinns med, blir så i alla fall. Den misstänkte vill att morgondagens förhandlingar ska vara klara innan klockan 14, för att han ska ha möjlighet att träffa anhöriga.

09:22, 16 January 2014

Victor Jensen: Det vittnet som är sjukt är den man som, enligt åklagaren, har sett en bil som liknande Marinas och som i bilen sett en låda som liknar det emballage som kroppen hittades i. Mannen har också sett en person vid bilen som ska likna den misstänkte. Alltså ett av de vittnen som har fått ny innebörd nu efter att kroppen hittades. Mannen kommer alltså höras imorgon, kan vara ett viktigt vittne för åklagaren.

09:25, 16 January 2014

Victor Jensen: Nu har första förhöret börjat med en kriminaltekniker som har undersökt en pistol som funnits tillgänglig i Marinas bostad. Han har gjort det utifrån de licenshandlingar som finns. Handlar om ett belgiskt vapen, säger han. En pistol modell 1903.

09:27, 16 January 2014

Victor Jensen: Åklagaren säger att pistolen är borta och att en hypotes är att den har använts för att mörda Marina. Kriminalteknikern säger att det oftast går att skjuta med vapnen som är så gamla som detta.

09:33, 16 January 2014

Victor Jensen: Nu försvaret som ställer frågor. Är mycket detaljfrågor om det vapen och olika ammunitioner.

09:40, 16 January 2014

Victor Jensen: Nu är förhöret med kriminalteknikern slut. Blir en paus nu till 11:00. Anledningen är att ett vittne alltså är sjukt.

09:41, 16 January 2014

Victor Jensen: Har du som följer några frågor är det bara att ställa dem så ska jag se om jag kan svara. Är ju paus till 11 nu så finns lite tid över att svara.

09:52, 16 January 2014

Victor Jensen: Då är det dags för rättegånegn att drag igång igen.

11:02, 16 January 2014

Victor Jensen: Är ett vittne som ska ha sett en bil som liknar Marinas och där den stod på en parkering i Stora Höga. Detta vittnet har inte förhörts tidigare och får därför avlägga en vittnesed.

11:04, 16 January 2014

Victor Jensen: Det är dne 28 juli 2010 som vittne har gjort iaktagelserna på en parkeringsplats i Stora Höga. Vitttnet brukade då pendla till Göteborg och parkerade då vid denna parkeringsplats. Vittnet säger att det var väldigt längesedan, så han minns lite mindre.

11:05, 16 January 2014

Victor Jensen: Han säger att han körde SUV och att hans fru var intresserad av att byta bil, därför hade han lite utkik på liknande bilar.

11:06, 16 January 2014

Victor Jensen: Han fick en se ett foto, som polisen visade, av hur Marinas bil hittades och säger att han inte tyckte den bilden inte helt stämde överens med vad han mindes. Han hade sett en liknande bil, men inte just där bilen hittades.

11:08, 16 January 2014

Victor Jensen: Vittnet säger att han kände igen bilen, att fabrikat och färg stämmer överens. Men att bilen, på bilden, inte stod på samma plats som bilen han såg.

11:15, 16 January 2014

Victor Jensen: Vittnet säger att det var den 28 juli 2010 som han såg bilen och att det var vid lunchtid. Han jobbade eftermiddag den dagen och kommer därför ihåg tiden och dagen, säger han.

11:18, 16 January 2014

Anders: Är inte vittnet *** (vi nämner inte vittnena vid namn) på plats idag ? Hörde att denne var sjuk, när ska han vitna ?

Victor Jensen: Vittnet är inte på plats idag. Förhöret hålls imorgon i stället, anledningen är sjukdom. Vittnet ska ha sett en bil som liknade Marinas och där sett en person, som enligt åklagaren, liknar den misstänkte. I bilen såg vittnet en stor vit låda täckt av plast, enligt åklagaren. Den ska stämma bra överens med emballaget som Marina hittades i.

11:28, 16 January 2014

Victor Jensen: Nu är förhöret slut och det är dags för lunchpaus. Rättegången återupptas strax efter klockan 13. Återkommer då.

11:29, 16 January 2014

Victor Jensen: Då har lunchpausen tagit slut och vi är åter i rättsslaen. En rätt så stor sal, med runt 30 platser för åhörare. En del reserverade för anhöriga, men de flesta är reserverade för media. Dock inte speciellt mycket media här idag. var betydligt mer i förra veckan.

13:03, 16 January 2014

Victor Jensen: Vittnen har kommit i kontakt med Marina Johansson i maj 2010 via internet, säger han.

13:04, 16 January 2014

Victor Jensen: Vittnen säger att de träffades på ett forum och senare hade kontakt via Facebook och chattar. De träffades också i verkligeheten. Han har inte varit inne i hennes hus utan säger att han bara vänt på hennes gårdsplan.

13:08, 16 January 2014

Victor Jensen: Vittnet säger att han någon gång pratade med Marina om exsambon, men att hon pratade lite om den relationen.

13:11, 16 January 2014

Victor Jensen: Åklagaren frågar om när det kan ha varit som vittnet släppte av Marina hemma hos henne. Anledningen är att den misstänkte har skickat ett sms och med fråga om vem bilen tillhöärde. Alltså bilen vittnet körde. Det var den 7 juli och vittnet säger att han inte kommer ihåg datum, men att han bara har varit där en gång.

13:21, 16 January 2014

Victor Jensen: Nu kommer åklagaren in på den sista chatten vittnet hade med Marina. Det var kvällen den 27:e juli. Marina var då upprörd efter att ha bråkat med exsambon, säger vittnet.

13:21, 16 January 2014

Victor Jensen: De pratar om att de ska träffas dagen därpå, säger vittnet. Men vittnet ville inte åka och träffa henne, eftersom Marina hade pratat om att syster skulle vara med.

13:23, 16 January 2014

Victor Jensen: Han skickar ett SMS dagen efter och skriver att han inte kan. Han fick aldrig något svar.

13:24, 16 January 2014

Victor Jensen: Han reagerade aldrig på att han inte fick svar. Han var fullt upptagen. Åklagaren undrar om man inte borde få ett svar om man skickar ett sms att man inte kommer. "Ja, det kan man tycka", svarar vittnet.

13:26, 16 January 2014

Victor Jensen: Nu är förhöret slut.

13:27, 16 January 2014

Victor Jensen: Dags för nästa förhör också en person som haft kontakt med Marina via internet.

13:28, 16 January 2014

Victor Jensen: Mannen berättar att han fick kontakt med Marina via en internetsida och sedan fortsatte kontakten på MSN. Mannen hade kontakt med Marina i runt sju år innan hon försvann.

13:30, 16 January 2014

Victor Jensen: Vittnet säger att de aldrig träffades och bara pratades vid en eller två gånger. Han säger att det var sporadisk kontakt och att de "inte kände varandra så väl".

13:32, 16 January 2014

Victor Jensen: Marina nämner i chatt med vittnet att hon har en inneboende som är labil, säger mannen.

13:34, 16 January 2014

Victor Jensen: Vittnet säger att de hade planerat att träffas i början av juli, men det blev aldrig av.

13:35, 16 January 2014

Victor Jensen: Åklagaren säger att vittnet och Marina började en chatt sen kväll den 27:e juli och att chatten avslutas dagen strax efter 00:30.

13:38, 16 January 2014

Victor Jensen: De pratades om att träffas (blev aldrig så) men då skrev Marina att han inte kunde stanna över natten på grund av att "funkar inte när inneboende är lite labil, då är det enklare att inte ses här och inte sova över."

13:42, 16 January 2014

Victor Jensen: Nu är förhöret slut, försvaret har inga frågor. Därmed blir det ytterligare en paus då nästa vittne inte har kommit än.

13:43, 16 January 2014

Victor Jensen: Lite oklart när rättegången börjar igen. Senast 14:30.

13:44, 16 January 2014

Victor Jensen: Det blev en betydligt kortare paus. Ett förhör som skulle hållts senare har blivit framflyttat och nu ska Marinas tidigare pojkvän förhöras. Han flyttade också in med sin fru i Marinas hus efter att hon hade försvunnit. Det var hans fru som hittade blodet i sängen, hon ska höras sneare idag.

14:03, 16 January 2014

Victor Jensen: Mannen säger att han träffade Marina på internet 1996, 1997. De började prata en hel del och träffades sedan. Det blev ett par 1997. De flyttade sedan in i huset år 2003.

14:04, 16 January 2014

Victor Jensen: När de flyttade ihop tog han med sig sin säng, den som det hittades blod i senare och där Marinas ska ha mördats, enligt åklagaren.

14:06, 16 January 2014

Victor Jensen: Mannen flyttade från huset 2005.

14:08, 16 January 2014

Victor Jensen: Åklagaren frågar vad vittnet vet om den misstänkte mannen. Han hörde inte så mycket om honom eller förhållandet mellan Marina och den misstänkte, säger vittnet.

14:09, 16 January 2014

Victor Jensen: Liten sammanfattning: I dag fortsätter alltså vittnesförhör i fallet med mördade Marina Johansson. Den misstänkte exsambon, 40 år gammal, är för tredje gången i rättegång kring mordet. Han misstänks för mordet, men nekar till brott. Detta är den fjärde av åtta rättegångsdagar.

14:16, 16 January 2014

Victor Jensen: Vittnesförhöret fortsätter nu med detaljer om vad vittnet vet om Marinas förhållande med den misstänkte.

14:21, 16 January 2014

Victor Jensen: Vittnet säger att han inte minns att han hade någon kontakt med Marina under sommaren 2010. "Men vi kan ha haft flyktig kontakt, utan att jag kommer ihåg det", säger han.

14:24, 16 January 2014

Victor Jensen: Flera av vittnena har pratat om att det är svårt att komma ihåg vad som har hänt. Är ju inte så konstigt med tanke på att det är drygt tre år sedan mordet. Därför läser åklagare och försvarare ibland ur förundersökningen och citerar vittnen och frågar om det de har sagt tidigare. Om det stämmer och vad de minns av det nu.

14:26, 16 January 2014

Victor Jensen: Den tidigare pojkvännen säger i förhöret nu att han lämnade kvar några vapen i huset när han flyttade därifrån. Marina var intresserad av att köpa några jaktvapen som han hade.

14:28, 16 January 2014

Victor Jensen: Nu frågar åklagaren om den skada som fanns i sovrummet. Vittnet får frågan om den skadan kan ha funnits tidigare, när han bodde där med Marina. Han säger att han inte tror det, att han borde lagt märken till det annars.

14:31, 16 January 2014

Victor Jensen: Vittnet och hans fru flyttade alltså sedan in i huset. Han låg en dag i soffan och hans fru skulle då greja med sängen, den Marina låg i när hon mördades. Då gjorde frun ett förvånat och skräckblandat ljud. Hon hade upptäckt den stora blodfläcken i sängen. "Jag kommer aldrig glömma det", säger vittnet.

14:34, 16 January 2014

Victor Jensen: "När jag tänker på sängen är det enda jag kan se fläcken. Jag kan inte fokusera på något annat", svarar vittnet när åklagaren frågar om täcken som låg på sängen när de flyttade in.

14:37, 16 January 2014

hultet1@telia.com: Kan man läsa gårdagens chatt? Hur gör jag i så fall?

Victor Jensen: Du kan läsa gårdagens liverapportering på https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=125&artikel=5755570 På

14:38, 16 January 2014

Victor Jensen: Målsägandebiträdet frågar om Marina brukade ta ut stora summor pengar för att betala saker. "Nej, inte när jag var ihop med henne. Hon gillade inte att ta ut stora summor pengar", säger han.

Pengar har tagit ut från Marinas kort efter det att hon ska ha mördats, enligt åklagaren. Därför frågan kommer från målsägandebiträdet.

14:40, 16 January 2014

Victor Jensen: Försvaret frågar om en tv som stod inne i Marinas sovrum i närheten av den plats där det är en skada. Vittnet säger att tv stod mer än en meter bort.

14:42, 16 January 2014

Victor Jensen: Vittnen får frågor av försvaret om en telefon han hittade i huset efter att han flyttat in och som han senare skickade in till polisen. Vittnet vet inte exakt hur länge hon använde telefonen och så.

14:46, 16 January 2014

Victor Jensen: Nu är förhöret slut och vittnet får frågan om han har fått utgifter och han säger ja. Då kan han få ersättning för det.

14:48, 16 January 2014

Victor Jensen: Nu dags för ännu ett vittne som inte har hörts i tidigare rättegång. Får avlägga vittnesed och nu börjar förhöret. Är en person som har kört en bil vid Svartedalens idrottsområde i juli 2010.

14:48, 16 January 2014

Victor Jensen: Varför personen är intressant är för att det har gjorts en fordonfråga på just hans bil från en mobiltelefon, säger åklagaren.

14:50, 16 January 2014

Victor Jensen: Vittnet skulle hämta kompisar i området och han har fått peka ut var han befann sig när han ringde olika samtal.

14:51, 16 January 2014

Victor Jensen: Då var förhöret slut med detta vittnet. Ett vittne kvar. Är hon som hittade blodfläcken i Marinas sängen.

14:56, 16 January 2014

Victor Jensen: Hon säger att hon rev bort det fleecematerial som fanns på sängen. Hon säger att det först var ett inkontinensskydd och att hon sedan såg den stora blodfläcken.

14:59, 16 January 2014

Victor Jensen: Redan första dagen visade åklagaren en film av en rekonstruktion på hur det hade gått till när hon hittade blodfläcken.

15:00, 16 January 2014

Victor Jensen: Åklagaren undrar om det har funnits några fler inkontinensskydd i huset. Hon svarar att hon inte minns och att det är svårt att komma ihåg. Men hon minns att hon har slängt mycket tyger och sådant.

15:01, 16 January 2014

Victor Jensen: Då var även detta förhör slut och därmed är dagen slut.

15:02, 16 January 2014

marie: Har Marina uttryckt rädsla mot någon tidigare pojkvän?

Victor Jensen: Hon ska bland annat ha sagt att han var "labil". Det sade ett vittne under dagen.

15:07, 16 January 2014

marie: Fortsätter rättegången i morgon?

Victor Jensen: Ja, i morgon fortsätter rättegången med start klockan 9:15. Är fyra stycken vittnesförhör som ska hållas då. Sedan är det tre dagar kvar av rättegången som avslutas nästa torsdag med slutpläderingar, om tidsplanen håller. Det är också en syn inplanerad på tisdag. Den ska visa att hur enskilt fastigheten ligger, att det krävs god lokalkännedom för att hitta till den plats där Marinas kropp dumpades och att platsen är otillgänglig.

15:13, 16 January 2014

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".