Den mordåtalade ex-sambon. Foto: Jonas Ekströmer/TT.

Livstid yrkas för Marina-mordet

I dag avslutas rättegången om mordet på Marina Johansson i Spekeröd och då ska både åklagare och försvarare göra sina slutpläderingar. Victor Jensen är på plats och rapporterar direkt.

Marie: När börjar du direktrapporterringen?

Victor Jensen: Vi kör igång när alldeles strax.

09:08, 23 January 2014

Victor Jensen: Om bara några minuter är det dags för den sista rättegångsdagen i fallet med mördade Marina Johansson. I dag ska åklagare och försvarare hålla sina slutpläderingar. Där ska åklagaren bland annat säga vilket straff han yrkar på för den misstänkte exsambon. Mannen nekar till brott.

09:09, 23 January 2014

Victor Jensen: Nu är vi insläppta i salen och vi väntar på dne misstänkte, sedan kan sista dagen dra igång. Väldigt mycket folk på plats och dessutom en mindre sal än de flesta andra dagar och det gör att det är lite rörigt inledningsvis.

09:17, 23 January 2014

Victor Jensen: Stolar flyttas fram och tillbaka så att häktespersonalen ska kunna sitta på rätt ställen. Men nu så verkar alla dessa bekymmer vara lösta.

09:19, 23 January 2014

Victor Jensen: Bara slutanförandena kvar, säger rättens ordförande.

09:20, 23 January 2014

Victor Jensen: Åklagaren inleder sitt slutanförande. Säger att det är ett ovanligt mål. "Viktigt att komma ihåg att det är en helt ny prövning och att bevisläget är helt annorlunda än vid de tidigare rättegångarna".

09:25, 23 January 2014

Victor Jensen: Det har tillkommit ytterligare besvärande omständigheter mot den misstänkte, säger åklagaren.

09:25, 23 January 2014

Victor Jensen: Åklagaren ska inledningsvis säga lite om bevisvärdering berättar han. Han säger att det, enligt tingsrätten, ska vara ställt utom rimligt tvivel att det är den misstänkte som är mördaren.

09:27, 23 January 2014

Victor Jensen: Enligt Riksåklagaren fanns det tidigare en brist i bevisningen och att det skapade en osäkerhet om att det fanns alternativa händelseförlopp. Riksåklagaren menar att det nu är mer som är klarlagt. Det är chefsåklagaren som läser ur resningsansökan.

09:28, 23 January 2014

Marie: Hur länge kommer rättegången att hålla på idag?

Victor Jensen: Lite oklart. Men det är bara slutanförande kvar.

09:29, 23 January 2014

Victor Jensen: Åklagaren säger att alla bevis ska kunna vägas samman och alla bevis ska beaktas. Hansäger det eftersom han anser att Tingsrätten i den första domen har skrivit något annat.

09:30, 23 January 2014

Victor Jensen: Enligt resningsbeslutet, som HD beslutade om, kan det ligga den misstänkte i fatet att han inte har lämnat en fullständig redogörelse för vad han har gjort. Något åklagaren nu vill trycka på.

09:33, 23 January 2014

Victor Jensen: Åklagaren: Klarlagt att Marina har dödats, att hon låg i sin säng och att hon snabbt är bortforslad ur huset. Sovrumsdörren var låst efteråt och det satt ingen nyckel i dörren, gärningsmannen har velat ge sken av att Marina hade rest bort. Emballaget med kroppen var väl gömt och avståndet är 6,8 km från bostaden.

09:35, 23 January 2014

Victor Jensen: Enligt åklagaren är det otroligt att någon som inte kände till platsen skulle dumpa kroppen där den hittades.

09:37, 23 January 2014

Victor Jensen: Utrymmet för en annan gärningsman är redan här väldigt liten, säger åklagaren. Och då är det bevis kvar, tillägger han.

09:38, 23 January 2014

Victor Jensen: Marinas filofax är borta och det fanns sannolikt uppgifter där som den misstänkte inte ville att andra skulle se, säger åklagaren.

09:39, 23 January 2014

Victor Jensen: Just nu pågår alltså åklagarens slutplädering. Han radar upp alla bevis som han anser finns mot dne misstänkte.

09:40, 23 January 2014

Victor Jensen: Åklagaren ska nu gå igenom ett brottsplatsundersökningsprotokoll och får då bläddra i de fyra helt fulla prämarna som står framför honom.

09:41, 23 January 2014

Victor Jensen: Åklagaren säger att det är klarlagt att det skydd som har lagts över blodfläcken i sängen måste ha lagts på efter att blodet har torkat. "Det betyder att den har gått en tid från Marina dödades tillsdess man gör färdigt sängen. Här har ju förekommit en del märkligt resonemang i domarna om att den misstänkte kan ha röjt undan spår för någon annan som har gjort det. Det är väldigt märkligt", säger åklagaren.

09:43, 23 January 2014

Victor Jensen: Den misstänkte har sagt att någon kan ha mördat Marina från den 28 juli till förmiddagen den 29 juli, menar åklagaren. Åklagaren radar upp saker som måste göras under den tiden. Bland annat att bädda sängen och att snabbt slå in kroppen i emballaget.

09:46, 23 January 2014

Victor Jensen: Åklagaren ställer en retorisk fråga: Vilken annan mördare än den misstänkte exsambon skulle vilja göra alla dessa saker i huset och transportera bort kroppen. "Det rimliga är ju för en annan mördare att försvinna därifrån så snabbt som möjligt".

09:47, 23 January 2014

Mattias: Hur känns stämningen i salen, verkar det som om åklagaren lyckats bevisa skuld i denna omgång av rättegången?

Victor Jensen: Stämningen är väldigt lugn och det är tyst, förutom åklagaren som pratar och journalisternas datorskrivande. Vi får avvakta och se vad Hovrätten anser om bevisen, svårt att på förhand säga.

09:51, 23 January 2014

Victor Jensen: Åklagaren fopprtsätter att prata om de omständigheter som finns kring mordet. Bland annat att pengar togs ut från Marinas konto, efter att hon mördats enligt åklagaren. Han menar att det är den misstänkte som har tagit ut pengarna och att han har kunnat hennes kod.

09:53, 23 January 2014

Victor Jensen: Marinas bil har hittats vid en parkering och åklagaren säger att det inte är rimligt att hon skulle göra det. Det enda rimliga är att det är mördaren, säger åklagaren.

09:54, 23 January 2014

Victor Jensen: Det har skickats flera sms från Marinas telefon efter att hon ska ha dött, enligt åklagaren. Det ska vara den misstänkte som har gjort det, enligt åklagaren.

09:58, 23 January 2014

Victor Jensen: "Nu kommer det som är spiken i kistan för den misstänkte när det gäller sms." Då skickas det ett sms från Marinas telefon till exsambon. Varför skulle någon annan mördare, som hade kommit undan, skicka ett sms till exsambon?, frågar sig åklagaren.

10:00, 23 January 2014

Victor Jensen: Den misstänkte sitter och antecknar i ett block samtidigt som åklagaren pratar. Rättens ledamöter sitter också och antecknar, stundtals bläddrar de i alla papper de har framför sig.

10:01, 23 January 2014

Victor Jensen: Åklagaren läser nu ur HD:s beslut och citerar där att det är sannolikt, men inte klarlagt, att exsambon skulle ha fällts för mord om alla bevis som finns nu hade funnits under senaste rättegången i hovrätten. Åklagaren säger att det nu finns ytterligare bevis, bland annat raderade sms.

Ska tillägga att HD var oeniga, 3 justieråd ville bevilja resning och 2 ville inte.

10:04, 23 January 2014

Victor Jensen: Åklagaren berättar nu om ett av de vittnesmål som har kommit i nytt ljus efter att kroppen hittades. Ett vittne som såg ett bil som liknade Marinas och en person vars signalement väl stämmer överens med den misstänkte, enligt åklagaren. I bilen sågs också en vitt paket, som stämmer överens med emballaget kroppen hittades i.

"Inte bara gått att driva rättegång mot den misstänkte med den uppgiften, men nu är det en ytterligare ett bevis och det närmaste ögonvittne vi har", säger åklagaren, som tillägger att vittnes tidsuppgifter är lite osäkra, men att han ändå har något att hänga upp det på.

10:09, 23 January 2014

Victor Jensen: Åklagaren berömmer Missing People för deras insats.

10:10, 23 January 2014

Victor Jensen: Åklagaren tar nu upp samma vittnes uppgifter igen. Oavsett om tidsangivelserna är osäkra så ger det ändå stöd för att Marinas kropp transporterades bort i hennes bil. Dessutom kan den misstänkte ha gjort det en annan dag, än natten då mordet skedde, menar åklagaren.

10:11, 23 January 2014

Victor Jensen: Åklagaren tar nu upp samma vittnes uppgifter igen. Oavsett om tidsangivelserna är osäkra så ger det ändå stöd för att Marinas kropp transporterades bort i hennes bil. Dessutom kan den misstänkte ha gjort det en annan dag, än natten då mordet skedde, menar åklagaren.

10:12, 23 January 2014

Victor Jensen: Åklagaren tar nu upp samma vittnes uppgifter igen. Oavsett om tidsangivelserna är osäkra så ger det ändå stöd för att Marinas kropp transporterades bort i hennes bil. Dessutom kan den misstänkte ha gjort det en annan dag, än natten då mordet skedde, menar åklagaren.

10:12, 23 January 2014

Victor Jensen: Åklagaren säger att Marina är skjuten i sängen och att det hål som hittats i sovrummet är ett kulhål, försvaret har ifrågasatt att det skulle vara ett kulhål. När det gäller pistolen är den borta, säger åklagaren.

10:14, 23 January 2014

Victor Jensen: Nu går åklagaren in på det helt nya uppgifterna som kom upp i förhören i tisdags. Ett vittne som i höstas kom ihåg att Marina ska ha sagt till honom att en pistol försvunnit i hemmet och att exsambon ska ha sagt att han har den. Försvaret har starkt ifrågasatt trovärdigheten på vittnet eftersom det dröjde ända till november 2013 innan han kom ihåg uppgifterna. Trots att mannen förhördes redan i tingsrätten.

10:16, 23 January 2014

Victor Jensen: Åklagaren går in på motivet nu. "I det här målet växer det fram en bild av hur Marina har velat avsluta relationen med exsambon och få honom att flytta ut." På kvällen den 27 juli (de har varit på båtutflykt på dagen men då blivit arga på varandra) är det rimligt att Marina har sagt att exsambon ska ut, säger åklagaren.
"Det är givetvis ett orosmoment för exsambon.", säger åklagaren.

10:20, 23 January 2014

Victor Jensen: "Den här kvällen natten brister det för honom", säger åklagaren.

10:21, 23 January 2014

Victor Jensen: Åklagaren sågar nu ett av försvarets vittnen. Det är en kvinna som har sett en bil och som skulle kunna vara Marina, men åklagaren menar att vittnet inte är trovärdigt. "Hon spekulerar för mycket". Åklagaren kritiserar också uddevalla tingsrätt för att den i sin dom har tagit för stor hänsyn till just det vittnet.

10:24, 23 January 2014

Victor Jensen: Åklagaren säger att den misstänkte exsambon har förändrat sin historia under tidens gång för att anpassa den till förundersökningen. Den misstänkte tittar på sin advokat och antecknar sedan vidare.

10:27, 23 January 2014

Victor Jensen: "Han är en kall person som mycket skickligt under rättegången har lyckats anpassa sina uppgifter och säga så svävande saker att de är svåra att kontrollera.", säger åklagaren.

10:28, 23 January 2014

Victor Jensen: Åklagaren går in på försvarets bevisuppgifter och menar att många av dem inte har någon betydelse.

10:31, 23 January 2014

Victor Jensen: Det har hittats fem hårstrån i emballaget där Marina låg och åklagaren säger nu att det kan vara Marinas eller exsambons. Behöver inte betyda att det är fem olika personer för att de har olika färg, menar åklagaren Urban Svenkvist.
Har inte gått att få DNA från hårstråna.

10:33, 23 January 2014

Victor Jensen: "Jag kommer fram till och räknar med att Hovrätten kommer fram till alla rimliga tvivel är undanröjda. Det är exsambon som är mördaren", säger åklagaren.

10:38, 23 January 2014

Victor Jensen: "Rubriceringen är naturligtvis mord.". Åklagaren säger att normalpåföljden för mord är 14 år, om det inte finns försvårande eller förmildrande omstädigheter.

10:39, 23 January 2014

Victor Jensen: Åklagaren säger att det finns försvårande omsätdigheter i det här fallet.

10:40, 23 January 2014

Victor Jensen: ÅKLAGAREN YRKAR PÅ LIVSTIDS FÄNGELSE FÖR EXSAMBON:
"Om man gör en sammanlagd bedömning av omstädigheter så anser jag att det finns skäl att utdöma livstidsstraff", säger åklagaren.
Mordet var planerat, enligt åklagaren. "Det måste ha funnits en brottsplan, det sker mot en försvarslös person, det sker mot en kvinna och de är närstående." Åklagaren nämner också att kroppen har transporterats bort och gömts.
Om Hovrätten inte anser att det räcker för livstid vill åklagaren ha det maximala tidsbestämda straffet 18 år.

10:46, 23 January 2014

Victor Jensen: Paus nu innan försvaret ska ha sin slutplädering. Men åklagaren vill allstå ha livstids fängelse för den misstänkte exsambon.

10:49, 23 January 2014

Victor Jensen: Har du som läser frågor kan du ställa dem så ska jag försöka svara.

10:54, 23 January 2014

Sune: Nar kommer domen?

Victor Jensen: Det vet vi inte än. Men det kan komma ett beslut idag om den misstänkte fortsatt ska sitta häktad eller inte.

11:02, 23 January 2014

Agnetha: Vad händer sen då ? kommer dom o släppas fri? hur lång tid ska det innan dom åker in?

Victor Jensen: Nu är det dags för försvarsadvokatens slutplädering, sedan är det upp till hovrätten vad som ska hända. Jag kan inte svara på det.

11:08, 23 January 2014

Sune: Om den aklagade skulle frias, finns det nagon ytterligare instans dar han kan provas?

Victor Jensen: Man kan överklaga till Högsta domstolen, men om HD tar upp fallet det är oklart.

11:09, 23 January 2014

Victor Jensen: Före försvarets slutplädering ska målsägandebiträdet plädera. Hon säger att det kommer att handla om skadeståndsanspråken. Men inleder med att säga att hon instämmer i det som åklagaren har sagt när det gäller bevis.

11:11, 23 January 2014

Victor Jensen: Handlar om en del rent juridiska frågor, vad man kan ta upp i skadeståndanspråken och inte.

11:13, 23 January 2014

Victor Jensen: Nu är målsägandebiträdet klar och det är dags för försvaret.

11:17, 23 January 2014

Victor Jensen: När vi hörde åklagaren prata så är det inte mycket jag håller med om. Men det är ett ovanligt mål, det håller jag med om. Det säger försvarsadvokaten.

11:18, 23 January 2014

Victor Jensen: Åklagaren ska visa att det är ställt utom rimligt tvivel. Åklagaren ska presenterar bevisning som praktiskt taget utesluter annan gärningsman, säger försvarsadvokaten.

11:19, 23 January 2014

Victor Jensen: Att det är mord ställer högre krav på åklagarens utredning. Alla omständigheter som talar för den tilltalade ska beaktas. "Utredningen är omfattande, men det saknas nog en del moment och kontroller som borde varit med. Det finns frågetecken om bevisningens robusthet".

11:20, 23 January 2014

Victor Jensen: Det har hittats ett fingeravtryck på Marinas sängbotten. Men det har inte polisen gått vidare med efter att det stod klart att det inte tillhörde exsambon. "Det är unikt i ett mordfall, skulle jag säga".

11:22, 23 January 2014

Victor Jensen: Försvararen menar nu att utredningen inte är tillräckligt robust.

11:22, 23 January 2014

Victor Jensen: Försvaret säger att det endast i undantagsfall kan bli en fällande dom bara av anledningen att det inte kan finnas en annan gärningsman. Michael Hansson säger att då måste det kunna besvaras tre frågor: När, var och hur.

11:25, 23 January 2014

Victor Jensen: När-frågan: Åklagaren säger natten den 28 juli. Det hävdar åklagaren på grund av bland annat om att telefontrafik och datatrafik, säger försvaret. Försvaret ifrågastätter den utredningen, eftersom det enligt honom finns telefoner som inte har tagits med i utredningen.

11:26, 23 January 2014

Victor Jensen: Försvaret säger att det vittnet, som jag tidigare har skrivit om, som har sett en bil som liknade Marinas och med en låda i - Inte har varit säker på tiden. Att han kan ha sett bilen när Marina fortfarande levde och satt hemma och chattade.

11:30, 23 January 2014

Victor Jensen: Försvaret är kritisk till flera av åklagarens vittnen. Michael Hansson har tidigare sagt till mig: "Jag vill påstå att åklagaren nog har kontrollerat försvarets vittnen mer än vad de har kontrollerat sina egna vittnen"

11:31, 23 January 2014

Victor Jensen: Enligt försvaret är bevisningen sådan att man inte kan säga att det var den 28 juli som mordet skedde. När-frågan är alltså inte besvarad, enligt Hansson.

11:32, 23 January 2014

Victor Jensen: Går inte att utesluta att Marina tog ut pengarna och skickade sms:en. "Det som har hänt Marina kunde lika gärna ha hänt den 29:e."

11:33, 23 January 2014

Victor Jensen: Advokaten fortsätter att prata om var och hur Marina mördades. Försvaren säger att det här finns lite ny bevisning.

11:35, 23 January 2014

Victor Jensen: Men försvaret går in och pratar om den pistol som åklagaren menar att Marina sköts med och säger att det inte är klarlagt att det skulle vara den pistolen.

11:36, 23 January 2014

Victor Jensen: Nu går Michael Hansson in på det vittnet som först nu kom på att han hade hört från Marina att exsambon hade tagit pistolen.

11:37, 23 January 2014

Victor Jensen: "Jag ser det som väldigt, väldigt märkligt för vittnet fick frågor i tingsrättsförhandlingen 2011 om Marina hade någon anledning att vara rädd för sin sambo och då sade han nej. Han fick upprepade frågor. Han nämnde inte ett ord om någon pistol. Det är något han har kommit på efter att Högsta domstolen beviljade resning", har försvaren sagt om detta vittnesmål.

11:37, 23 January 2014

Victor Jensen: Vittnes utsaga här och det sättet som den kommer fram, gör att vittnet inte är trovärdigt, menar Hansson. Men det påverkar ändå inte den bristande utredningen om den försvunna pistolen, säger han.

11:38, 23 January 2014

Victor Jensen: Åklagaren pratar lite med en av poliserna som är med under rättegången. Försvaret fortsätter att prata mycket om pistolet och att Marina ska ha skjutits i sovrummet.

11:41, 23 January 2014

Victor Jensen: Nu går han in på hur mordet ska ha gått till. Försvaret menar att det inte är mycket som är klarlagt här.

11:42, 23 January 2014

Victor Jensen: Försvaret menar att det inte går att säga att någon medvetet har viljat skada Marina, eftersom det handlar om ett enda skott.

11:44, 23 January 2014

Victor Jensen: När det gäller utredningen kring de påstådda händelseförloppet så har inte inte presenterats någon ny bevisning kring detta, säger försvararen.

11:45, 23 January 2014

Victor Jensen: Man kan konstatera att både försvarare och åklagare har läst ur tidigare domar och resningsbeslut för att förstärka sina åsikter och påståenden.

11:46, 23 January 2014

Victor Jensen: Just nu läser försvaret ur tidigare hovrätts- och tingsrättsdom.

11:47, 23 January 2014

Victor Jensen: Finns inget som styrker att exsambon har kört iväg kroppen och sedan gömt den, enligt försvarsadvokaten.

11:48, 23 January 2014

Victor Jensen: Advokaten säger att det visst går att kontrollera den misstänktes berättelser. Åklagaren har sagt att delar av den inte går att kontrollera. Handlar om en resa till en kyrkogård.

11:55, 23 January 2014

Victor Jensen: Den hypotes som åklaagren påstår styrks inte i tillräckligt grad. Det finns inte ett enda direkt bevis i skuldfrågan, det saknas bevis för när och för hur. Det saknas bevis som knyter mannen till brotten, säger försvararen. Försvaret yrkar att åtalet ogillas och den misstänkte försätts på fri fot.

11:57, 23 January 2014

Victor Jensen: Försvaret klar och åklagaren får chansen att ge några kommentarer.

11:57, 23 January 2014

Victor Jensen: Nu är alla klara med sina slutpläderingar.

11:59, 23 January 2014

Victor Jensen: Nu väntar vi på ytterligare besked från Hovrätten.

12:01, 23 January 2014

Victor Jensen: Just nu lämnas kostnadsräkningar in från advokat och målsägandebiträde.

12:01, 23 January 2014

Victor Jensen: 275 672 kronor vill målsägandebiträde, 295 479 kronor vill försvarsadvokaten ha.

12:02, 23 January 2014

Victor Jensen: Den misstänkte ska vara häktad tills dess att annat beslut meddelas, säger rättens ordförande. Hovrätten ska ha enskilda överläggningar nu och oklart hur lång tid det tar. Efter det kommer besked om den misstänkte ska vara fortsatt häktad i avvaktan på dom eller ej.

12:04, 23 January 2014

Victor Jensen: Sammanfattar mer om en stund ska göra intervjuer nu.

12:05, 23 January 2014

Victor Jensen: Försvarsadvokaten Michael Hansson anser inte att bevisen räcker för att fälla hans klient och den misstänkte mannen nekar till brott. Hansson yrkade på att mannen ska försättas på fri fot och att åtalet ogillas.

Hovrätten för Västra Sverige beslutade att hålla enskild överläggning efter slutpläderingarna. När den är klar kunde rättens ordförande inte svara på. Det kan bli i dag eller i morgon, sade hon.

Den misstänkte mannen är fortsatt häktad i avvaktan på att överläggningarna är slut, då kommer ett beslut i frågan om han ska vara häktad i avvaktan på dom eller inte.

Michael Hansson kommenterar det faktumet att rätten nu ska ha enskilda överläggningar.

  • Det är ju att det inte är ett lätt beslut för rätten att ta, de behöver ta sig en funderare på det här. Det är inte svart eller vitt, det är absolut inte så klart som åklagaren menar, säger Hansson till P4 Väst.

12:24, 23 January 2014

Victor Jensen: Vi uppdaterar givetvis på webben, sverigesradio.se/vast så fort vi får besked i häktningsfrågan. Men beslutet kan alltså komma i dag eller imorgon.

12:25, 23 January 2014

Victor Jensen: Tack för att ni har följt vår direktrapportering. Mer om dagens förhandlingar kommer senare på sverigesradio.se

12:33, 23 January 2014

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista