Foto: Victor Jensen/Sveriges Radio.

Rättegången om det 18 år gamla mordet utanför Strömstad - direktrapportering dag 2

Rättegången mot den 72-åriga änka som misstänks ha mördat sin man utanför Strömstad för 18 år sedan fortsatte i dag.

Joakim Jacobzon: God morgon! Om en liten stund börjar rättegången mot den 72-åriga änkan som misstänks ha mördat sin man utanför Strömstad för mer än 18 år sedan. I dag är det kvinnan som ska förhöras.

08:54, 10 February 2014

Joakim Jacobzon:

Då är vi på plats i rättsalen. Den mordmisstänka kvinnan ser samlad ut när hon tillsammans med advokat Björn Hurtig äntrar salen.

09:07, 10 February 2014

Joakim Jacobzon: Nu inleds förhöret med kvinnan. Åklagagaren börjar med att ställa frågor.

09:10, 10 February 2014

Joakim Jacobzon: Paret träffades 1991, de träffas på grund av deras gemensama intresse för hundar. 1997 gifte de sig - "mot min vilja", säger kvinnan.

09:11, 10 February 2014

Joakim Jacobzon: Kvinnan berättar nu om hennes och makens gemensamma intresse för jakt.

09:12, 10 February 2014

Joakim Jacobzon: Hon berättar att hennes man blev sjuk i slutet på 80-talet.

09:14, 10 February 2014

Joakim Jacobzon: Hon berättar att hon mådde bra under deres första tid. Men att maken var sjuk, med flera infarkter. Hon fick sköta gården. "Det var så jag ville leva - när naturen"

09:18, 10 February 2014

Joakim Jacobzon: 1992 var "ett dåligt" år för hennes make, säger åklagaren. Kvinnan berättar om makens hälsotillstånd. "Han fick besked av en AT-läkaren om en trolig hjärtinfark", berättar kvinna.

09:20, 10 February 2014

Joakim Jacobzon: När de gifter sig upprättar de gemensamma testament. 1994 förändras det och maken överlåter all hans egendom på kvinnan.

09:21, 10 February 2014

Joakim Jacobzon: Åklagaren pratar om en incident som inträffar under valborgshelgen. Kvinnan berättar att hon slår till maken och springer till skogs, efter att han avvisade honom. Slog du flera gånger? undrar åklagaren. "Det minns jag inte", säger kvinnan. Hon berättar om ytterligare ett tillfälle där hon slog honom. Hon säger också att hon älskade sin man och sällan var våldsam annars.

09:27, 10 February 2014

Joakim Jacobzon: Änkan berättar om att hon sommaren 1995 gör en polisanmälan efter att "någon" pumpat upp bilens däck med 8-9 kilo lyft i varje däck. Händelsen inträffade efter att mannen begärt skilsmässa.

09:31, 10 February 2014

Joakim Jacobzon: Änkan berättar om en polisanmälan hon gör efter att saker försvunnit från hemmet.

09:33, 10 February 2014

Joakim Jacobzon: Änkan svarar på dotterns vittnesuppgifter om att maken skulle vara rädd för henne. "Det där tror jag inte ett skit på", säger kvinna. Vi bråkade aldrig, vi skrek aldrig på varandra. Var det någon som gjorde det var det min man, säger hon. "Han hade ingen anledning att vara rädd för mig", säger hon.

09:36, 10 February 2014

Joakim Jacobzon: "Han var inte rädd", säger hon igen, och berättar att hon själv var rädd, efter flera trakasserier som hon blivit utsatt för.

09:37, 10 February 2014

Joakim Jacobzon: "Jag vågade inte bo kvar helt enkelt", säger kvinnan.

09:38, 10 February 2014

Joakim Jacobzon: Ett besöksförbud från sin make flyttade hon till ett torp ute i skogen.

09:39, 10 February 2014

Joakim Jacobzon: Kvinnan berättar nu om hur hon fick tag i elpistolerna. Av en släkting i Göteborg. "Jag skulle ha de som skydd", säger änkan.

09:41, 10 February 2014

Joakim Jacobzon: Kvinnan berättar att elpistolerna blev liggandes i handskfacket i bilen. Där blev de liggande, berättar kvinnan.

09:42, 10 February 2014

Joakim Jacobzon: Kvinnan minns inte tidpunkten för händelsen. "Du frågar mig om tid - men jag minns inte".

09:43, 10 February 2014

Joakim Jacobzon: Kvinnan berättar om kvällen när hon ringde till radioprogrammet Karlavagen. Hon berättar att hon ville prata om hennes antidepressiva medicin. Medicinen förändrade hennes person, berättar hon.

09:45, 10 February 2014

Joakim Jacobzon: Kvinnan berättar att hon åkte till gården den 22 september 1995 för att träffa honom. Hon ville ha ett svara av honom varför han trakasserade henne. "Han slog mig rätt över munnen"

09:52, 10 February 2014

Joakim Jacobzon: Åklagaren frågar varför hon parkerade bilen där hon gjorde den dagen. Kvinnan parkerade bilen en bit från gården "Jag försökte inte gömma mig", säger hon. "Hade jag åkt till gården hade han ju inte kommit ut"

09:55, 10 February 2014

Joakim Jacobzon: Hon går sedan ut på den skogstig där de brukade rasta sina hundar.

09:56, 10 February 2014

Joakim Jacobzon: Du har inga elpistoler med dig till stigen? undrar åklagaren. "Nej, de låg kvar i handskfacket i bilen", säger hon.

09:57, 10 February 2014

Joakim Jacobzon: De första som händer är att mannen slår till henne med något föremål. "Jag trodde första tt det var en telefon", säger hon.

09:59, 10 February 2014

Joakim Jacobzon: Efter tumult faller båda till marken. Änkan vet inte om föremålet var en elpistol. Hon kallar det elpistol efter som hon har två sådana i bilen.

10:02, 10 February 2014

Joakim Jacobzon: "Jag har kallat det elpistol, men jag vet inte." "Jag har ingen aniing vad det var för föremål - jag kastade det."

10:04, 10 February 2014

Joakim Jacobzon: Åklagaren: "Du kommer inte ihåg i dag vad du har berättar för polisen 1997?"

10:06, 10 February 2014

Joakim Jacobzon: "Jag förtstår vart du vill komma", säger hon.

10:07, 10 February 2014

Joakim Jacobzon: Åklagaren berättar vad änkan sa i förhör 1997. "Allt är lögn", säger hon. Påstår du att polisen har hittat på det här? "Ja, till 100%", svarar hon.

10:09, 10 February 2014

Joakim Jacobzon: Åklågaren Stefan Lind fortsätter att läsa ur förhöret från 1997.

10:11, 10 February 2014

Joakim Jacobzon: "Jag har aldrig sagt att han har svimmat", säger hon. Vad händer med det här föremålet då? "jag tog med mig den och slängde i soporna vid en mack vid E6:an" "Jag vet inte vad det är jag slänger", berättar änkan.

10:13, 10 February 2014

Joakim Jacobzon: Vad gjorde du med dina elpistoler som du hade i handskfacket? undrar Stefan Lind.

10:14, 10 February 2014

Joakim Jacobzon: "Jag grävde ner dem"

10:15, 10 February 2014

Joakim Jacobzon: "Varför grävde du ner dem?" undrar Lind "Jag kände stor olust"

10:17, 10 February 2014

Joakim Jacobzon: "Du har inte använt föremålet när han ligger ner?" frågar åklagaren. "Nej, nej", säger änkan.

10:18, 10 February 2014

Joakim Jacobzon: Stefan Lind fortsätter läsa ur tidigare förhör. Att maken skulle vara avsvimmad. "Nej, jag har inte sagt så", säger änkan. "De bandet skulle jag väldigt gärna vilja höra", säger hon.

10:20, 10 February 2014

Joakim Jacobzon: Nu tar vi en liten paus. Vi är tillbaka om cirka 20 minuter.

10:23, 10 February 2014

Joakim Jacobzon: Förhöret fortsätter med den mordsmisstänka änkan. Åklagare Stefan Lind ställer frågor om dagen då han menar att mordet begicks.

10:46, 10 February 2014

Joakim Jacobzon: Änkan berättar att hon ställer frågor till maken där på skogsstigen, men hon får inget svar. Det första som händer är att hon får ett slag, berättar hon. Hon vet inte varför hon inte berättat om att hon blivit slagen i tidigare förhör.

10:50, 10 February 2014

Joakim Jacobzon: Änkan säger att hon blivit förhörd av polis 2012 och då sagt att hon "mördat sin man". Hon berättar att hon sa det för att få tillgång till obduktionsrapporten, för att få reda på hur maken dog. Åklagare Stefan Lind känner inte till något sådant polisförhör. "Du måste väl veta om det förhöret?" frågar sig änkan.

10:56, 10 February 2014

Joakim Jacobzon: Åklagaren lämnar det och går vidare med uppgifter från ett förhör 2013

11:00, 10 February 2014

Joakim Jacobzon: Hon menar att uppgifterna från förhöret 1997 är lögn och på frågan om förhöret från 2013 också är det svarar hon: "Det behöver det inte vara, men det är felvänt i texten"

11:01, 10 February 2014

Joakim Jacobzon: Dagen efter händelsen skänker änkan sitt sommarhus till sina söner."Jag var rädd att de skulle tända eld på huset, men om han ägde det så skulle de nog vinte göra det". Hon syftar på mannens släktningar låg bakom de sabotage som hon tidigare berättat om.

11:13, 10 February 2014

Joakim Jacobzon: Änkan berättar nu att maken levde när hon lämnade platsen. "Vad kände du när du fick dödsbeskedet?", undrar åklagaren. "Jag kände mig ganska tom", säger hon.

11:18, 10 February 2014

Joakim Jacobzon: Åklagaren går nu in på makens testamente. Han påstår att änkan tagit livet av sin make för att komma åt gården och pengarna. Änkan ger inledningsvis inget tydligt svar på det.

11:22, 10 February 2014

Joakim Jacobzon: Åklagare backar tillbaka till händelsen på stigen. Han menar att änkan verkar ha en dålig minnesbild från händelsen. "Jag förstår inte vart du vill komma?", frågar änkan flera gånger.

11:27, 10 February 2014

Joakim Jacobzon: Rättegången avbryts för lunch och startar igen 12.45. Det är stundtals irrirterad stämning mellan änkan och åklagaren. Änkan påstår att uppgifter i tidigare förhör inte stämmer. Hon säger upprepade gånger att uppgifterna är "ren lögn".

11:34, 10 February 2014

Joakim Jacobzon: Efter lunch är det dags för försvarsadvokaten Björn Hurtig att förhöra sin klient.

12:30, 10 February 2014

Joakim Jacobzon: Lite försenat så är vi strax igång igen. Advokaten Björn Hurtig förklarar att han bara har några få frågor att ställa.

12:58, 10 February 2014

Joakim Jacobzon: Han frågar om makens hälsa. Hur mycket rökte han? "Enormt mycket", svara änkan.

12:59, 10 February 2014

Joakim Jacobzon: Han frågor när änkan skänkte bort en sommarstuga till sin son - om hon var i mentalt skick då. Enligt en läkare var hon inte det, berättar hon.

13:01, 10 February 2014

Joakim Jacobzon: "Oavsett om du trodde det var en mobiltelefon eller elpistol som du hade där på stigen, visste du vilken skada det kunde göra?", undrar Hurtig. "Nej, det visste jag inte.", svara änkan.

13:04, 10 February 2014

Joakim Jacobzon: Hon berättar att hon tidigare sett en elpistol i en amerikansk film, tillsammans med hennes make. Åklagaren undrar om paret pratade om elpistolen i den filmen. Enligt änkan ska mannen då sagt: "En sådan hade jag inte klarat av".

13:08, 10 February 2014

Joakim Jacobzon: Förhöret med änkan avslutas.

13:11, 10 February 2014

Joakim Jacobzon: Rättens ordförande berättar om morgondagen, då flera vittnen ska höras.

13:12, 10 February 2014

Susanna Wictorzon: Dagens förhandlig är nu avslutad. Tack alla som följde direktrapporteringen.

13:33, 10 February 2014

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista