Förvånade efter rekonstruktionsbeslut

1:32 min

Det blev nej från en oenig tingsrätt när biltillverkaren Nevs i går begärde rekonstruktion. Att neka ett företag rekonstruktion är mycket ovanligt. .

Det är ovanligt att ett företag inte beviljas rekonstriktion enligt flera experter som P4 Väst har pratat med men Nevs fick igår nej av en oenig tingsrätt.

– Jag har gått igenom ansökan och beslutet och konstaterar att det är en skiljaktig rådsman och jag tycker att analysen av denna rådmannen verkar som jag uppfattar det  vara korrekt. Det sannolika är hovrätten kommer att ta upp ansökan till prövning, säger Håkan Rudström expert på konkursrätt vid advokatfirman Lindahl som  tycker att tingsrättens beslut är fel

Tingsrätten motiverade sitt beslut med att Nevs planer var för osäkra och att uppgifterna på hur företaget skulle få in nya pengar var för vaga och odokumenterade.

Krisen för Nevs  fortsätter därmed. Saab-tillverkaren har skulder på 400 miljoner kronor och lönerna till de 600 anställda är försenade. Men nu ska Nevs överklaga beslutet till hovrätten.

Marie Karlsson-Tuula, docent i civilrätt på Göteborgs universitet och expert på rekonstruktioner drar paralleller med Saab Automobile som hösten 2011 fick nej av tingsrätten, ett beslut som hovrätten senare ändrade till ett ja, och det kan påverka  Nevs överklagande.

– Jag kan säga såhär, visst prejuidicerande verkan har det ju trots att det hans en skiljaktig. Den menar ju då att det inte uppfyller lagens råmärken på precis på dehär punkterna där Nevs inte uppfyller kraven, säger hon.