Kommentar: Alliansen vill framstå som ansvarsfull

Det första valprogrammet från den borgerliga alliansen utan några sänkta skatter.

I dag presenterade regeringspartierna sitt gemensamma manifest, som ändå innehåller en hel del löften. En stor del handlar om skolan.

Sverige ska ligga på tio-i-topplistan i Pisa-undersökningen inom tio år, det målet presenterade skolminister Jan Björklund i dag.

Han har inte hämtat sig efter chocken i våras som visade att svenska elever kom först på plats 38 i den undersökning som mäter kunskaperna hos femtonåringar i OECD-länderna.

Folkpartiledaren fick också gehör för en del av sina önskemål i manifestet- nästan hälften av kostnaden för de utlovade reformerna gäller skola och utbildning.

Där finns löften om förlängd skolplikt, höjda löner och karriärstjänster för lärare. 

Däremot kommer inte skolan att förstatligas.

Inte heller Kristdemokraternas ledare Göran Hägglund fick gehör för sina idéer om förstatligande – statliga sjukhus är en av hans hjärtefrågor.

Men det utlovas plats på äldreboenden för alla över 85, med ett viktigt tillägg, som också är en rejäl begränsning: man ska rätt till hemtjänst. Man får alltså vara rätt skröplig för att komma ifråga.

Statsminister Fredrik Reinfeldt kan räkna hem ett moderat önskemål om byggande – 300 000 nya bostäder utlovas.

Centerpartiets näringsminister Annie Lööf har också anledning att vara nöjd – sänkta arbetsgivaravgifter för unga, sänkt skatt på miljöbilar och höjd skatt på mer miljöskadliga bilar.

Men alltså inga nya jobbskatteavdrag, inga löften om mer pengar i plånboken.

Det är helt i linje med Alliansens ambition att framstå som de som tar ansvar för landets finanser.

Men det avgörande, knappt två veckor före valet, är förstås om dagens manifest lockar några nya röster. Annars blir det en helt annan allians som får ta över regerandet.