Trossamfund ska få fler att rösta

Nu engagerar staten för första gången olika trossamfund för att få människor som inte röstar till valurnorna.

Regeringens satsning för ökat valdeltagande inför både EU-valet och riksdagsvalet är på 60 miljoner kronor.

Den största delen av pengarna går till partierna men för första gången satsar regeringen också på att involvera trossamfunden och religiösa ledare för att få ett ökat valdeltagande.