Hemtjänst i Åmål missade att ge rätt medicin

Vid ungefär tio tillfällen under sommaren missade hemtjänsten i Åmål att ge en brukare rätt medicin.

Brukaren ska inte ha tagit skada av att ha fått fel medicinering, utsatts för risk för bland annat blodpropp.

Hemtjänsten anmäler nu det som inträffat till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.