Nedriven ledning orsakar förseningar i tågtrafiken

Tågtrafiken mellan Karlstad och Göteborg berörs i dag av förseningar på grund av en nedriven elledning.

Just nu är det förseningar i tågtrafiken på sträckan Karlstad - Göteborg. Det beror på en nedriven kontaktledning i Erikstad i Dalsland.

Buss ersätter tåg på sträckan Mellerud - Öxnered och innebär förseningar.

Felet beräknas vara avhjälpt under eftermiddagen.