Migrationsverket vill tvinga fram asylboenden i fler kommuner

2:14 min

Migrationsverket vill kunna säga nej till nya asylboenden i kommuner som redan har många asylsökande.

Det blir debatt om detta i P4 Väst i eftermiddag klockan 15-16.

Varje vecka kommer det cirka 2 000 flyktingar till Sverige men bara 1000 lämnar asylboendena för att flytta till eget boende eller för att de fått avslag på sin asylansökan. Det gör att Migrationsverket hela tiden upphandlar nya asylboenden.

En av alla som kommit till flyktingboendet på Restad Gård i Vänersborg de senaste månaderna är Ala al Den. Han flydde ensam från Syrien till Sverige och berättar att familjen splittrades. Nu vet han inte om de lever eller är döda.

Ala är en av ungefär 2 000 flyktingar som kommer till Sverige varje vecka.

För Migrationsverket försöker ligga steget före eftersom inflödet av asylsökande är dubbelt så stort som utflödet, säger Ole Guldahl, som är enhetschef för Migrationsverket i Vänersborg.

– Vi är ju snabbt uppe i 3 500 i hela området, alla kategorier. Och det växer med den tilldelning som sannolikt ligger framför oss.

För att hitta platser till alla asylsökande köper Migrationsverket platser av privata aktörer genom direktupphandling. Det som avgör är priset och kvalitetskraven.

Var anläggninsboendena hamnar beror alltså på marknaden och det är inget som kommunerna kan påverka. Följden blir att vissa kommuner har ett större tryck än de anser sig klara av.

Bland dem finns Vänersborg som har landets största asylmottagning på Restad gård med över 600 platser. Ytterligare cirka 400 eller fler platser på gång i kommunen.

Det här vill Migrationsverkets generaldirektör ändra på genom att försöka få till en förändring i lagen om offentlig upphandling så att fler kommuner är med och delar på ansvaret.

– I kommuner där det inte finns asylboenden över huvudtaget och det kommer in relevanta och bra alternativ så kan det ju bli en dialog och diskussion med de kommunerna. Det är väl åt det hållet generaldirektören tänker – att man ser på en fördelning. Utmaningen blir ju lagen om offentlig upphandling, om den kan anpassas, säger Ole Guldahl på Migrationsverket.